Prace zrealizowane w okresie od 18.05.2020 r. do 24.05.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: