Prace zrealizowane w okresie od 25.05.2020 r. do 31.05.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: