Prace zrealizowane w okresie od 08.06.2020 r. do 14.06.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: