Prace zrealizowane w okresie od 15.06.2020 r. do 21.06.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: