Prace zrealizowane w okresie od 22.06.2020 r. do 28.06.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: