Prace zrealizowane w okresie od 29.06.2020 r. do 05.07.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: