Prace zrealizowane w okresie od 06.07.2020 r. do 12.07.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: