Prace zrealizowane w okresie od 13.07.2020 r. do 19.07.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: