Prace zrealizowane w okresie od 27.07.2020 r. do 02.08.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: