Prace zrealizowane w okresie od 03.08.2020 r. do 09.08.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: