Prace zrealizowane w okresie od 10.08.2020 r. do 16.08.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: