Prace zrealizowane w okresie od 17.08.2020 r. do 22.08.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: