Prace zrealizowane w okresie od 24.08.2020 r. do 29.08.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: