Prace zrealizowane w okresie od 31.08.2020 r. do 06.09.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: