Prace zrealizowane w okresie od 07.09.2020 r. do 13.09.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: