Prace zrealizowane w okresie od 04.01.2021 r. do 10.01.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: