Prace zrealizowane w okresie od 14.09.2020 r. do 20.09.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: