Prace zrealizowane w okresie od 11.01.2021 r. do 17.01.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: