Prace zrealizowane w okresie od 21.09.2020 r. do 27.09.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: