Prace zrealizowane w okresie od 18.01.2021 r. do 24.01.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: