Prace zrealizowane w okresie od 28.09.2020 r. do 04.10.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: