Prace zrealizowane w okresie od 25.01.2021 r. do 31.01.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: