Prace zrealizowane w okresie od 05.10.2020 r. do 11.10.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: