Prace zrealizowane w okresie od 01.02.2021 r. do 07.02.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: