Prace zrealizowane w okresie od 12.10.2020 r. do 18.10.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: