Prace zrealizowane w okresie od 08.02.2021 r. do 14.02.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: