Prace zrealizowane w okresie od 19.10.2020 r. do 25.10.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: