Prace zrealizowane w okresie od 15.02.2021 r. do 21.02.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: