Prace zrealizowane w okresie od 02.11.2020 r. do 08.11.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: