Prace zrealizowane w okresie od 01.03.2021 r. do 07.03.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: