Prace zrealizowane w okresie od 09.11.2020 r. do 15.11.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: