Prace zrealizowane w okresie od 08.03.2021 r. do 14.03.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: