Prace zrealizowane w okresie od 16.11.2020 r. do 22.11.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: