Prace zrealizowane w okresie od 15.03.2021 r. do 21.03.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: