Prace zrealizowane w okresie od 23.11.2020 r. do 29.11.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: