Prace zrealizowane w okresie od 22.03.2021 r. do 28.03.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: