Prace zrealizowane w okresie od 30.11.2020 r. do 06.12.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: