Prace zrealizowane w okresie od 29.03.2021 r. do 04.04.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: