Prace zrealizowane w okresie od 07.12.2020 r. do 13.12.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: