Prace zrealizowane w okresie od 05.04.2021 r. do 11.04.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: