Prace zrealizowane w okresie od 28.12.2020 r. do 03.01.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: