Prace zrealizowane w okresie od 26.04.2021 r. do 02.05.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: