Prace zrealizowane w okresie od 03.05.2021 r. do 09.05.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: