Prace zrealizowane w okresie od 10.05.2021 r. do 17.05.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: