Prace zrealizowane w okresie od 17.05.2021 r. do 23.05.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: