Prace zrealizowane w okresie od 24.05.2021 r. do 30.05.2021 r.