Prace zrealizowane w okresie od 31.05.2021 r. do 06.06.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: