Prace zrealizowane w okresie od 07.06.2021 r. do 13.06.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: