Prace zrealizowane w okresie od 16.11.2015r. do 22.11.2015r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Modelolwanie terenu na bazie map opiniodawczych.
2) Odtworzenie z koncepcji geometrii drogi głównej i przekroju podłużnego.
3) Branża mostowa:

  • Uszczegóławianie szkiców przekrojów i geometrii przyczółków wiaduktów typu WD.

4) Środowisko:

  • Identyfikowanie jednostek opiniodawczych,
  • Weryfikowanie danych środowiskowych na podstawie dokumentacji archiwalnej,
  • Przygotowanie zakresu wniosków o udostepnienia informacji o środowisku.

5) Ustalanie zakresu uzupełniającej dokumentacji geologicznej.
6) Prace przygotowawcze do wykonania pomiaru geodezyjnego.
7) Oczekiwanie na pełnomocnictwo.