Prace zrealizowane w okresie od 14.06.2021 r. do 20.06.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: